czwartek, 28 marca 2013

Zarządzanie pojazdami w firmie komunalnej dzięki Gospodarce Komunalnej AutoGuard
System AutoGuard zapewnia pełną kontrolę pracy kierowców i pojazdów wykorzystywanych w przedsiębiorstwa komunalnych. Analiza zarejestrowanych danych umożliwia sprawdzenie realizacji zleceń oraz określenie czy pojazdy są wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem. Pozwala to na wprowadzenie efektywnych rozwiązań przekładających się na obniżenie kosztów gospodarowania zasobami floty pojazdów komunalnych.


Platforma AutoControl 2.0 to niezawodna aplikacja, która jest niezbędna w pracy każdego fleet managera. Dzięki AutoControl 2.0 optymalizacja wykorzystania floty, automatyzacja procesu zarządzania pojazdami firmowymi oraz wsparcie łańcucha dostaw staje się łatwym procesem prowadzącym do znaczących oszczędności. Dzięki uniwersalnej budowie systemu AutoGuard możliwe jest optymalne dostosowanie usług do potrzeb Klientów oraz integracja z większością oprogramowania dostępnego na rynku.


· Łatwe przygotowywanie raportów, które spełniają wymogi ustawy Dz.U. z 2011 nr 152 poz. 897

· Bezpieczeństwo pojazdów i kierowców dzięki określeniu pozycji każdego pojazdu

· Wyeliminowanie możliwości odbioru nieczystości z miejsc poza wytyczoną trasą

· Wyeliminowanie zrzutów odpadów bądź nieczystości w miejscach do tego nieprzystosowanych

· Nadzór nad gospodarką paliwową w firmie - definiowanie norm średniego zużycia paliwa i wyeliminowanie niekontrolowanych ubytków paliwa

· Możliwość identyfikacji kierowców lub przypisania do pojazdów – rozliczanie pracowników z czasu wykonanej pracy I weryfikacja wykonanych zadań

· Możliwość generowania dokładnych raportów zawierających parametru użytkowania pojazdów - obrotów silnika i prędkości

· Optymalizacja tras przejazdów i czasu pracy kierowców

· Automatyzacja c czynności serwisowych w wykorzystywanych pojazdach w firmie

· Obniżenie kosztów prowadzenia działalności (tania komunikacja w formie czatu tekstowego, komunikaty sms powiadamiające o niewłaściwym użytkowaniu pojazdu)