poniedziałek, 5 sierpnia 2013

Kontrola paliwa - system GPS
Z myślą o potrzebach firm branży TSL AutoGuard S.A. wprowadziła nową funkcjonalność systemu AutoControl 2.0 - profesjonalny moduł do zarządzania gospodarką paliwową w firmie.

Dodatkowa funkcjonalność umożliwia dokładnie zapoznanie się z kosztami paliwowymi generowanymi przez kierowców. Optymalizacja procesu rozliczania paliwa zgodnie z faktycznym poziomem jego zużycia wpływa na uzyskanie wymiernych oszczędności. Moduł Gospodarki Paliwowej pozwala na realną ocenę eksploatacji pojazdów w podziale na poszczególne obiekty i  kierowców - zapewni to ścisły nadzór nad użytkowaniem zasobów floty. Zastosowanie najnowszych technologii pomiaru spalania paliwa ogranicza zasadniczo możliwość nadużyć paliwowych. 

·         Gospodarka Paliwowa  dostępna jest w dwóch wersjach – podstawowej oraz rozszerzonej.
·         Funkcjonalność wersji podstawowej zawiera na m.in. następujące elementy:
·          Raportowanie tankowań i ubytków paliwa w pojazdach oraz prezentacja podsumowania dla całej floty,
·          Interaktywną prezentację raportów i wykresów z możliwością sortowania danych, podglądu lokalizacji zdarzenia na mapie cyfrowej oraz exportu danych do plików: pdf, xls, csv,
·    Obsługę więcej niż jednego zbiornika paliwa oraz możliwość pomiaru poziomu cieczy w niezależnym zbiorniku.

Wersja rozszerzona obejmuje funkcjonalność dostępną w wersji podstawowej, a ponadto zawiera m.in.: definiowanie norm średniego zużycia paliwa dla pojazdu, import z kart paliwowych oraz szereg innych możliwości.

Monitoring GPS, Lokalizacja GPS, Zarządzanie flotą.