wtorek, 29 lipca 2014

Telematyka pomocna w zarządzaniu flotą

Czo dają systemy monitorowania floty jeśli są wdrażane w firmie transportowej?Możemy sprawdzić to na przykładzie aplikacji AutoControl: łatwa w obsłudze aplikacja umożliwi nie tylko sprawdzenie, w jakim miejscu znajduje się pojazd ale także pozwoli na odtworzenie trasy z informacjami ile trwały przestoje i w jakich miejscach oraz z jaką prędkością jechał pojazd. Te informacje sprawią, że następnym razem można będzie  lepiej zaplanować czas pracy kierowcy . W pełni wykorzystywane są też dostępne pojazdy i minimalizujemy puste przejazdy lub przekroczenia  wyznaczonej trasy lub obszaru. Można także wpłynąć na zmianę stylu jazdy handlowców dzięki czemu spalanie paliwa znacząco spada (nawet o około 15-20%).  Niższa prędkość to  także mniejsza ilość wypadków a ekonomiczna jazda wpływa  na obniżenie kosztów konserwacji pojazdów. Wydajniej także można  wykorzystywać karty paliwowe dzięki możliwości planowania na trasie przejazdu miejsc tankowania.

środa, 23 lipca 2014

Ewidencjonowanie przejazdów w pojazdach flotowych

Od 1 kwietnia 2014 roku została wprowadzona nowelizacja ustawy o VAT dotycząca możliwości odliczania podatku za wykorzystywanie samochodów w celach służbowych. Zmieniona ustawa nakłada na firmy odliczające pełny VATod samochodów służbowych konieczność prowadzenia ewidencji przebiegów pojazdów z podziałem na jazdy służbowe i prywatne. Pełne odliczenie przysługuje w stosunku do pojazdów samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej, zgłoszonych do Urzędów Skarbowych na formularzach VAT-26 i prowadzenie ewidencji przebiegu takiego pojazdu zgodnie z wymogami ustawy.
Pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, jeżeli sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą
System zarządzania flotą AutoControl jest przygotowany do zapewnienia prawidłowego ewidencjonowania - już teraz możesz wygenerować przejrzyste raporty z wyszczególnieniem jazd prywatnych i służbowych.