poniedziałek, 23 grudnia 2013

System monitoringu GPS - kilka słów o oszczędnościach w firmie.

Profesjonalny system wspierający zarządzanie flotą oferuje bardzo wiele wymiernych korzyści, dlatego jest opłacalny nawet w niewielkich przedsiębiorstwach. W przypadku firmy dysponującej 50 pojazdami osobowymi koszt wdrożenia i eksploatacji systemu wynosi ok. 100 tys. zł. Podczas gdy suma oszczędności związanych jedynie z paliwem i amortyzacją może wynieść w skali dwóch lat ponad 155 tys. zł. System do zarządzania pojazdami jeszcze lepiej sprawdza się w przypadku samochodów ciężarowych. W przypadku firmy transportowej dysponującej 50 pojazdami szacunkowe oszczędności wynikające z eksploatacji systemu wynoszą nawet 1,6 mln zł w skali jednego roku. Składa się na to redukcja zużycia paliwa, ograniczenie czasu pracy kierowców oraz oszczędności na kosztach komunikacji i ubezpieczeń. Zużycie paliwa, które stanowi około 40% kosztów przewozu może zostać ograniczone od 15% do nawet 40%.Obecnie, kiedy ceny paliw są wysokie same oszczędności związane z ograniczeniem jego zużycia, mogą być zbawienne dla firmy borykającej się z kłopotami finansowymi. Dodatkowo nie można zapomnieć o takich korzyściach jak: bardziej efektywne planowanie trasy przejazdu i zarządzanie czasem pracy kierowcy. Oszczędność to ok. 13% wydatków na pensje kierowców oraz ograniczenie o ok. 3% kosztów dostępu do infrastruktury i innych opłat drogowych. Do korzyści należy doliczyć usprawnienie komunikacji kierowcy ze spedytorem oraz ograniczenie jej kosztów o 25%. Objęcie floty stałym monitoringiem wiąże się również z poprawą bezpieczeństwa kierowcy
i przewożonego ładunku oraz możliwością negocjowania dużo wyższych zniżek na ubezpieczenie pojazdów.


,,Monitoring gps daje nam pełną informację co działo się z autem w każdej minucie każdego dnia, możemy dokładnie prześledzić przejechaną trasę, długość przejazdów i postojów, ilość tankowań i ubytków paliwa, skoki temperatury auta, średnie prędkości. Dzięki systemowi wiemy jak bardzo eksploatowany jest samochód,
a przede wszystkim wiemy o której pracownik zaczyna pracę, o której kończy ile czasu spędza u klienta, a ile poświęca na dojazdy.” – powiedziała Małgorzata Dudzik z firmy ANB Sp. z o.o. korzystającej z systemów AutoGuard.

poniedziałek, 5 sierpnia 2013

Kontrola paliwa - system GPS
Z myślą o potrzebach firm branży TSL AutoGuard S.A. wprowadziła nową funkcjonalność systemu AutoControl 2.0 - profesjonalny moduł do zarządzania gospodarką paliwową w firmie.

Dodatkowa funkcjonalność umożliwia dokładnie zapoznanie się z kosztami paliwowymi generowanymi przez kierowców. Optymalizacja procesu rozliczania paliwa zgodnie z faktycznym poziomem jego zużycia wpływa na uzyskanie wymiernych oszczędności. Moduł Gospodarki Paliwowej pozwala na realną ocenę eksploatacji pojazdów w podziale na poszczególne obiekty i  kierowców - zapewni to ścisły nadzór nad użytkowaniem zasobów floty. Zastosowanie najnowszych technologii pomiaru spalania paliwa ogranicza zasadniczo możliwość nadużyć paliwowych. 

·         Gospodarka Paliwowa  dostępna jest w dwóch wersjach – podstawowej oraz rozszerzonej.
·         Funkcjonalność wersji podstawowej zawiera na m.in. następujące elementy:
·          Raportowanie tankowań i ubytków paliwa w pojazdach oraz prezentacja podsumowania dla całej floty,
·          Interaktywną prezentację raportów i wykresów z możliwością sortowania danych, podglądu lokalizacji zdarzenia na mapie cyfrowej oraz exportu danych do plików: pdf, xls, csv,
·    Obsługę więcej niż jednego zbiornika paliwa oraz możliwość pomiaru poziomu cieczy w niezależnym zbiorniku.

Wersja rozszerzona obejmuje funkcjonalność dostępną w wersji podstawowej, a ponadto zawiera m.in.: definiowanie norm średniego zużycia paliwa dla pojazdu, import z kart paliwowych oraz szereg innych możliwości.

Monitoring GPS, Lokalizacja GPS, Zarządzanie flotą.

czwartek, 28 marca 2013

Zarządzanie pojazdami w firmie komunalnej dzięki Gospodarce Komunalnej AutoGuard
System AutoGuard zapewnia pełną kontrolę pracy kierowców i pojazdów wykorzystywanych w przedsiębiorstwa komunalnych. Analiza zarejestrowanych danych umożliwia sprawdzenie realizacji zleceń oraz określenie czy pojazdy są wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem. Pozwala to na wprowadzenie efektywnych rozwiązań przekładających się na obniżenie kosztów gospodarowania zasobami floty pojazdów komunalnych.


Platforma AutoControl 2.0 to niezawodna aplikacja, która jest niezbędna w pracy każdego fleet managera. Dzięki AutoControl 2.0 optymalizacja wykorzystania floty, automatyzacja procesu zarządzania pojazdami firmowymi oraz wsparcie łańcucha dostaw staje się łatwym procesem prowadzącym do znaczących oszczędności. Dzięki uniwersalnej budowie systemu AutoGuard możliwe jest optymalne dostosowanie usług do potrzeb Klientów oraz integracja z większością oprogramowania dostępnego na rynku.


· Łatwe przygotowywanie raportów, które spełniają wymogi ustawy Dz.U. z 2011 nr 152 poz. 897

· Bezpieczeństwo pojazdów i kierowców dzięki określeniu pozycji każdego pojazdu

· Wyeliminowanie możliwości odbioru nieczystości z miejsc poza wytyczoną trasą

· Wyeliminowanie zrzutów odpadów bądź nieczystości w miejscach do tego nieprzystosowanych

· Nadzór nad gospodarką paliwową w firmie - definiowanie norm średniego zużycia paliwa i wyeliminowanie niekontrolowanych ubytków paliwa

· Możliwość identyfikacji kierowców lub przypisania do pojazdów – rozliczanie pracowników z czasu wykonanej pracy I weryfikacja wykonanych zadań

· Możliwość generowania dokładnych raportów zawierających parametru użytkowania pojazdów - obrotów silnika i prędkości

· Optymalizacja tras przejazdów i czasu pracy kierowców

· Automatyzacja c czynności serwisowych w wykorzystywanych pojazdach w firmie

· Obniżenie kosztów prowadzenia działalności (tania komunikacja w formie czatu tekstowego, komunikaty sms powiadamiające o niewłaściwym użytkowaniu pojazdu)